EGY BESZÉLGETÉS A SZERZŐVEL 2000-BEN

Ide kattintva olvasható az első riport eredeti szövege

(további beszélgetések és „egyebek” az alábbi szövegből,

cikkek az oldal aljáról - a hivatkozásokra kattintva!)

 

 ÖN!ÉLET?RAJZ:

Héty Péter Tamás

1965. május 26-án, Debrecenben születtem.

Érettségi mellett vegyész végzettséget szereztem és ez után a KLTE Szerves Kémiai Tanszékén (MTA Antibiotikum Kutató Csoport) dolgoztam. Kötelező, másfél éves sorkatonai szolgálati időm után környezetvédelmi, szövegszerkesztői, gazdálkodás szervezői, controller és polgári védelmi képesítéseket szereztem és többnyire adminisztratív munkákkal foglalkoztam (MGM Környezetvédelmi csoport, Fidesz Területi Iroda, Debreceni Polgári Védelmi Kirendeltség).

Már 1986 óta aktív részese vagyok Debrecen kulturális életének. Több helyi és országos szintű esemény szervezésében vettem részt (pl. Live Aid koncert Debrecen, Tolerancia fesztivál, Narancs Fesztivál), valamint természetgyógyászati-, ezoterikus-, zenei- és filmklubokat szerveztem és vezettem. Két zenekarnak is tagja voltam: Vörös Kakas, Teherán Juice (Zenekarok nevére kattintva további információ és zene letöltés!).

A kommunista rendszer bukását megelőzően alapítója voltam a debreceni Fidesznek, rövid ideig tagja az MDF-nek. Az első demokratikus választások idején azonban már nem voltam tagja politikai pártnak, bár ezt követően egy ideig alkalmazottként dolgoztam a Fidesz megyei irodáján. A korábbi időszakban nem voltam az akkor még állami-politikai szervezetek tagja, bár koromból adódóan -kötelező alapon, mint minden akkori kiskorú - tagja voltam a kisdobos és úttörő mozgalmaknak, de a KISZ-be már nem léptem be, ajánlások ellenére sem, de még szakszervezetekbe sem. Az utóbbi két évtizedben el is fordult figyelmem a politikától, s ilyen irányú kapcsolataim sem maradtak, bár az elmúlt évek visszásságai ismét magukra terelték a figyelmemet, s most először szakszervezetbe is beléptem. (Ezt a szakaszt azért tűztem be ide, mert voltak ilyen irányú - politikai – kérdések irányomban, s nem hiszem, hogy ne vállalhatnám fel -bár nem érzem jelentőseknek- életem ezen momentumait is. Lásd ehhez a témához is kapcsolódóan e lap tetején megnyitható 2000-es beszélgetést.)

1993 óta több országos és helyi folyóiratban publikáltam rendeszeresen, elsősorban zenei ill. kulturális tárgyú cikkeket (pl. Magyar Narancs, MaJazz, folkMAGazin, Alte-rock, Hajdú-Bihari Nap, Derecskei Hírek, MegMinden), de más egyéb témákról is. Állandó külső munkatársa voltam a legnagyobb helyi napilapnak, a Hajdú-Bihari Naplónak és laptársainak (1993-2000). Azt követően pedig a Debrecen című hetilapnak és internetes változatának a deol.hu-nak kezdetem „külsőzni” (elektronikusan elérhető cikkek ennek az oldalnak az alján). Tinédzser korom óta a művészetek mellett hobbi szinten foglalkoztam még pszichológiával, ezoterikus tanokkal, vallásokkal, filozófiával, természetgyógyászattal, környezetvédelemmel és zenei témákkal. Érdeklődésem középpontjában máig ezek a szellemi dolgok állnak.

1994-95-ben baráti társaságban vetődött fel először a téma: Debrecen villamos vonala emberi alakra emlékeztet - amit 1996-ban dolgoztam ki (tartós munkanélküliként éppen ráértem). A kis brossurából tíz példány másolat készült. Ismerőseim bíztattak a kiadására és olyan híreket is kaptam, hogy fénymásolatban terjedt. A művet Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága az általa éppen ekkor, a Debrecenhez kapcsolódó művészeti és tudományos kiadványok megjelentetésének támogatására kiírt pályázatán (1996-ban, a szabad királyi várossá nyilvánítás évfordulóján, melyről a kiadványban is írtam) semmilyen hozzájárulásra nem tartotta alkalmasnak, ellentétben más, nem debreceni témájú, vagy a bizottság tagja által írott művekkel.

2000 nyarán úgy döntöttem, hogy - az akkor még nem kötelező minimálbérnél alacsonyabb, közalkalmazotti jövedelmemből - saját költségemre megjelentetem a tanulmányt, melyhez a kiadói hátteret Gyarmati Imre barátom biztosította Blue Line Bt.-jével, amit ezúton is köszönök neki. A sajtóbemutatón (2000. augusztus 16. Bem tér - Múzeum Darts Egylet) a helyi média szinte egyáltalán nem képviseltette magát, még a legnagyobb megyei napilap sem, melynek akkor már évek óta dolgoztam. Külön köszönet viszont Vajland Juditnak, aki másnap egy órás műsorában mutatta be a kiadványt a Cívis Rádióban (MR regionális adása 2000. augusztus 16. MP3 formátumban itt hallgatható meg), valamint Kolozsvári Attilának, aki az Egyetemi Élet szeptemberi első számában méltatta a tanulmányt. Előzetest közölt Szénási Miklós a Tipp című reklámfolyóiratban (2000. aug. 12.), később pedig rövid kritikát tett közé a Debrecen című várospolitikai hetilap. Ugyanitt megjelent egy, a városrendezési tervet bemutató cikk. Ebben néhol (pl. a főcímben) meglepő hasonlatosságokat láttam kiadványomat illetően. Ezt követően olvasói levélként jelent meg reagálásom  Az "élő" városrendezési tervről címmel. Örömmel hallottam később olyasmit is, hogy - általam ismeretlen módon - városrendezéssel foglalkozó szakemberek konferenciáján is lehetett kapni kiadványomat az egyetemen. (A hivatkozott cikkeket lásd itt, vagy lentebb a „További cikkek”-re kattintva)

2000. november 17-én 13 órától a magyar egy műsorán a Magyar Televízió Debreceni Körzeti Stúdiójának „Látókép” című magazinjában egy élő stúdióbeszélgetés keretében került bemutatásra a kiadvány.

Amint ebből kiderül végső soron - lassacskán - egy minimális szintig fokozódott az érdeklődés a média irányából is, de mindenért kárpótolt az olvasók mai napig tartó lelkes érdeklődése, amit ezúton is köszönök mindenkinek. Itt talán nem kell hallgatnom egy konkrét, bár félreértésen alapuló támadásról sem. Lopakodó szabadkőművesség címmel megjelent egy kiadvány, amely rendkívül alacsony színvonalú kultúrtörténeti tájékozottságról tanúskodik. A szerző nem csak ilyen téren nem igyekezett ismeretekre, alaposságra, de bizonyára kiadványomról is olvasatlanul nyilatkozott írásában, összemosva olyan dolgokkal, amelyekhez semmi köze sem volt írásomnak (pl. politika), s teljesen valótlan dolgokat igyekezett kiadványommal kapcsolatosan ködös összeesküvés elméletében sugallani. Pedig írásomban több ízben jeleztem a lényeges különbséget az egykori szellemi és a mai humanista, vagy politikai szabadkőműves mozgalmak között és ez utóbbitól el is határoltam kiadványomat. A szerző mindezek ellenére továbbra is sajnos előszeretettel mos össze írásaiban mindent, amivel csak találkozik, pártokat, vallásközösségeket, szimbólumokat, gazdasági társaságokat, irreális logikátlansággal és minimális utánajárás nélkül. A 2007 év eleji, vizitdíjjal kapcsolatos bátor akcióinak ennek ellenére tisztelettel tudok adózni.

Ezt követően - elsősorban az olvasók pozitív reagálásának hatására -, 2001. novemberében a korábban írott és újabb verseimből, valamint aforizmákból összeállított gyűjteményem látott napvilágot Hív a szív címmel. (ISBN 963-00-8199-7). A hivatalos bemutató november 8-án volt, a Debrecen Városi Zenei Könyvtárban. A sajtó nem, de az érdeklődők annál nagyobb számban jelentek meg, amit ezúton is köszönök mindenkinek. Remélem sikerült nekik maradandó élménnyé tenni a gyertyafényes estét.

 

2001.11.07.-én az Alföld televízió Minden-képp! című műsorában Tóth Renáta kétszer huszonöt perces, hangulatos beszélgetés keretében mutatta be az új könyvet (a műsor anyaga MP3 hang formátumban itt hallgatható meg). A Debrecen című hetilap szintén ajánlotta a kötetet megjelenésekor, majd 2002.02.06. számában a kiadvány kapcsán rövid cikket is közölt rólam (itt megtekinthetőek, vagy lentebb: További cikkek között). Ez a kis verses kötet nem érte el azt az ezres nagyságrendű olvasottságot, amit a korábbi kiadvány, de azt hiszem ilyen kategóriában, csak helyi terjesztés mellett, az ezret megközelítő számot is örömmel nyugtázhatom.

 

2004.08.04.-én szintén az Alföld televízióban egy élő beszélgetés során került bemutatásra, megjelenése után immár négy évvel a Debrecen ezoterikus térképe című kiadvány (MP3 hang formátumban itt hallgatható meg), ami azt is jelzi, hogy azóta is olvassák.

 

Sok más, fontos szellemi iránymutatás (tao, buddha, szufi, advaita-vedanta, keresztény misztikusok, Eckhart Tolle, stb.) mellett az elmúlt évtizedekben jelentős hatást gyakorolt világszemléletemre a gnosztikus keresztény filozófiának az az ága, melyet a Lectorium Rosicrucianum képvisel, ez természetesen a kiadványokon is érezhető. Az utóbbi években iker leányaimra (http://www.hetypeter.extra.hu/) fordítom a legtöbb szabadidőmet, mivel nem kis feladat nevelésük szellemi és anyagi síkon egyaránt. Mindemellett a lehetőségek oly mértékben beszűkülni látszanak hazánkban (leszámítva egy szűk elit számára, akiknek ez a beszűkülés köszönhető), hogy ha időm engedné, akkor sem látnék módot további kiadványaim, terveim megvalósítására, pedig volt még néhány…

 

Érdekességként jegyzem meg, hogy a világhálón több mesekönyvnél (pl: itt) is megtaláltam a nevemet, mint szerzőét, de ezekhez a kiadványokhoz semmi közöm sincs, csak adminisztrációs hibáról lehet szó… nem mintha ilyen jellegű témákban nem lennének ötleteim.

 

Továbbra is szívesen fogadom bárkinek a véleményét, kérdését, üzenetét e-mail címemen: hetypety@freemail.hu.

 

Szívbéli üdvözlettel: Héty Péter

 

További cikkek, információk a sajtóból (többnyire jpeg képekként összegyűjtve) ide kattintva

 

http://magyaroldalak.net/link/1863/hety-peter-hiv-a-sziv-versek-aforizmak.html - Itt szavazni lehet verses kategóriában, honlapok versenyében a Hív a szív című kiadványra, regisztráció nélkül.

 

„Sajtósként” elektronikusan publikált írásaim linkjei:

 

A Jazzkutatás CD ROM tartalmaz egy írást a Szabó Sándor gitárművészről: kumulált tartalomjegyzéke  lásd Jazzkutatás 2. szám / Forrásközlés 28. Héty Péter: A minőség és mélység fontos (1993) c. írás átvétele a MaNcs-ból. + (2007 és 2008 évben ugyanarról a deol-on)

 

Szemző Tibor és a Gordiuszi Csomó (Gordian Knot) honlapján Szemző debreceni koncertjéről (álnéven 1995).

 

A MaJazz 1996. augusztus-szeptember számában a dzsessznapokról és a debreceni dzsesszéletről.

 

A Fényhordozók Internetes magazin 2008. I. negyedévi számában a „Bölcs” rovat negyedik írásában „A jó és rossz kétséges világa nem az egész-ség, a Teljesség világa” címmel /

 

Írások a deol.hu oldalain (2004. dec. 8. – 2010. máj. 31.):

http://www.deol.hu/main.php?c=3844 - Világ világossága – 2004 Karácsony

http://www.deol.hu/main.php?c=7258  - Ősi tudás a felszínen – Világokon át c. sorozat

http://www.deol.hu/main.php?c=12896 - A közönséggel cimboráltak – Cimbora gyereknap a Duna tv-ben

http://www.deol.hu/main.php?c=6581 - Áldozathozatal és belső út - Szaladják István és Szemző Tibor filmjeiről

http://www.deol.hu/main.php?c=9155 - A Szép és a Szörnyeteg (DVD ajánló) - Jean Cocteau filmjéről

http://www.deol.hu/main.php?c=9555 - A Mambó Királyai (DVD ajánló) – Arne Glimcher filmjéről

http://www.deol.hu/main.php?c=15251 - Látvány nélkül láttatni – Láthatatlan Színház

http://www.deol.hu/main.php?c=15533 - Láttatni a láthatatlant – Zolcsák Miklós ikonfestő

http://www.deol.hu/main.php?c=19341 – Külső-belső tájak – Torjai Valter festőművész kiállítása

http://www.deol.hu/main.php?c=14816 - Hass, Valkoss, Gyarapíts! – Valkovits Zoltán emlékkiállítás

http://www.deol.hu/main.php?c=13935 - Magasságok és mélységek vándora – Makleit László

http://www.deol.hu/main.php?c=14620 - Motolla-ünnep – 10 éves a Motolla Egyesület

http://www.deol.hu/main.php?c=9163 - Rovott múltunk értéke - Debreceni Rovásíró Kör

http://www.deol.hu/main.php?c=11712 - Máni és tanításai (könyvajánló)

http://www.deol.hu/main.php?c=9478 - Óvoda kicsit másképpen – Waldorf ovi, Debrecen

http://www.deol.hu/main.php?c=13138 - Mesés foltvarrás – Halász Edit

http://www.deol.hu/main.php?c=9850 - Utazni márpedig kell (Fene Katalin – Fény képek c. könyvéről, fotóiról)

http://www.deol.hu/main.php?c=22793 - Mire képes az ifjúság – vajdasági Képes Ifjúság hetilapról

http://www.deol.hu/main.php?c=19919 - Inspiráció legbelülről – Dunkel Nepomuk Norbert

http://www.deol.hu/main.php?c=12267 - Reneszánsz Indiában – Tokodi Gábor lantművész

http://www.deol.hu/main.php?c=17298 - Üzenet Indiából – Swami Mahesvarananda Debrecenben

http://www.deol.hu/main.php?c=17311 - Kezünkben az életünk – 20 éves az Életreform egyesület

http://www.deol.hu/main.php?c=8904 - Megelevenedett a történelem - özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona

http://www.deol.hu/main.php?c=16863 - A történelem felesel a mával – Kobzos Kiss Tamás CD

http://www.deol.hu/main.php?c=19777 - Debrecen lelke versben, dalban – Kobzos Kiss Tamás koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=8345 - Rabságban szárnyaló lélek – Berecz András: Sinka ének

http://www.deol.hu/main.php?c=16018 - Honleányaink bíztató énekei – Kossuth Lajos azt üzente… (Budai Ilona CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=21287 - Kossuth izenete eljött – Márc. 15. koncertek (Jánosi, Csík, Ghymes) elé

http://www.deol.hu/main.php?c=21524 - Szépen, rendesen mulatni – Csík zenekar koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13250 - Tokkal, vonóval, vonattal – Csík zenekar (Ez a vonat ha elindult, hadd menjen CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=14622 - Elhúzták a nótánkat – Csík zenekar lemezbemutató koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13376 - Népszerűtlen népzene – Eszterlánc (Égszakadás CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=14568 - Egyenes zene – egyenes beszéd – Dresch Mihály est

http://www.deol.hu/main.php?c=18239  - Ritka madár fújja – Dresch Quartet CD

http://www.deol.hu/main.php?c=9300 - Két dudás Mihály egy csárdában – Dresch és Borbély

http://www.deol.hu/main.php?c=18608 - Értem a zubolyságot – Zuboly koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=19153 - Muzsikáló versek – 40 éves Kaláka koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=18879 - Kommunikáció énekkel, irodalommal – Könyvtári napok, Sebő koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13554 - Népzenei dialektusban – (Sebő koncert)

http://www.deol.hu/main.php?c=10797 - Gyógyító népzene Sebestyén Mártával

http://www.deol.hu/main.php?c=14203 - A jövő zenéje – Kolompos koncert és Központban a gyerek rendezvény

http://www.deol.hu/main.php?c=14098 - Fergeteges folkünnep – 15 éves a Szeredás együttes

http://www.deol.hu/main.php?c=14184 - Újabb folkünnep előtt – 55 éves a Debreceni Hajdú Táncegyüttes

http://www.deol.hu/main.php?c=8565 - Népdalban az igazság – Karikás 25 éves jubileum

http://www.deol.hu/main.php?c=20260 - Nemzedékek táncai – Debreceni Népi Együttes műsora

http://www.deol.hu/main.php?c=15077 - Fellegajtó nyitogató – Lovász Irén est

http://www.deol.hu/main.php?c=15448 - Népies reneszánsz muzsika – Lovász Irén – Szerelmes virág (CD ajánló)

http://www.deol.hu/main.php?c=11690 - Az öt őselem a zene nyelvén – Lovász Irén – Belső hang (CD ajánló)

http://www.deol.hu/main.php?c=17772 - Bognár Szilvia semmicske dalai

http://www.deol.hu/main.php?c=12086 - Kelet és nyugat találkozik – Makám – Orient Occident

http://www.deol.hu/main.php?c=14921 - Nyáron muzsika, télen zene – Fabatka CD ajánló

http://www.deol.hu/main.php?c=17681 - Hangfoglalás Regi-on – Zakusca koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=10239 - Világ és zene – Gerák Andrea népdalénekes

http://www.deol.hu/main.php?c=20186 - Nyeső-eső – Nyeső Mari – Meteorológus (CD ajánló)

http://www.deol.hu/main.php?c=13956 - Beszűrődő dallamok között – Palya Bea Adieu les complexes CD

http://www.deol.hu/main.php?c=16475 - Fülbemászó impresszionista jazz – Váczi Eszter Quartet CD

http://www.deol.hu/main.php?c=16643 - Dzsesszes, táncos este – Váczi Eszter Quartet + Funky Donots koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=12723 - Anoushka rágái – Anoushka Shankar koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=7680 - Egy szelet India a városháza udvarán – Calcutta trió és Sandhyadipa Kar

http://www.deol.hu/main.php?c=8531 - A mozgás szerelmese - Mészáros Adrien táncos

http://www.deol.hu/main.php?c=22425 - Tánc, tánc, tánc – Cívis Táncegyesület, Nagy Olivér, tánc világnap 2010

http://www.deol.hu/main.php?c=7667 - Az orosz-magyar megújult barátság jegyében – Kristall Balalayka együttes koncertje

http://www.deol.hu/main.php?c=9363 - Tánc középpontunk körül – Szufi dervisek

http://www.deol.hu/main.php?c=12455 - Arab-iszlám gyökerek és a dzsessz

http://www.deol.hu/main.php?c=18513 - Világégés utáni zene – Kronos Quartet koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=19080 - Parázs hangulatú koncert – Révész Sándor

http://www.deol.hu/main.php?c=19443 - Hitelesen élni és játszani – Révész Sándor

http://www.deol.hu/main.php?c=7303 - Újra összeállt a legendás Piramis

http://www.deol.hu/main.php?c=21864 - Emlékezetes – A 40 éves Lux együttes koncertjéről

http://www.deol.hu/main.php?c=12932 - Puritán beat az Amundsentől

http://www.deol.hu/main.php?c=18842 - Koncert VAN

http://www.deol.hu/main.php?c=9980 - KálvinTéR Berlinben

http://www.deol.hu/main.php?c=13990 - Hátsóajtón át a színpadra – Backdoor szülinapi koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=10806 - Hívd az örökifjú nagymamát – Halász Judit koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=6407 - A hazavágyódó szív dalai - Enya - Amarantine

http://www.deol.hu/main.php?c=8893 - Ősök szellemében - Loreena McKennitt - An Ancient Muse

http://www.deol.hu/main.php?c=11207 - Ősi kultúrák harmóniában - Loreena McKennitt – Nights from the Alhambra DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=21029 - A svájci hárfás – Andreas Vollenweider - AIR (CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=15581 - Operettország sanzonjai – Budapest Bár koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=21137 - Budapest Bárszínház - Budapest Bár koncert 2.

http://www.deol.hu/main.php?c=15787 - Armstrongra emlékeznek – Hot Jazz Band

http://www.deol.hu/main.php?c=22410 - Ütős koncert – Toldi Éva és tanítványai koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=10255 - Százötven húron is pendültek – Debreceni gitáros találkozó

http://www.deol.hu/main.php?c=15905 - Gitárra hangolva – Suba Sándor (Sicu)

http://www.deol.hu/main.php?c=13351 - Portugál-brazil hangulat – Carlos Martins koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=11973 - Latinos, nosztalgikus est – Snétberger Ferenc koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=14245 - Alex és Sándor, két gitármágus – Alex de Grassi és Szabó Sándor koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=10951 - A mélység birodalma – Szabó Sándor, Michael Manring, Ralf Gauck koncert után

http://www.deol.hu/main.php?c=21751 - Szezon előtti spanyol kirándulás – Paco de Lucia koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=21571 - Virtuóz flamenco – Paco de Lucia koncertje elé

http://www.deol.hu/main.php?c=15006 - Kubai zene-csemege – Eliades Ochoa koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=9411 - Keserédes latin muzsika - Cesaria Evora koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=22611 - Hang, mint hangszer – Dianne Reeves koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=11137 - A nagyszerű Dee Dee – Dee Dee Bridgewater koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=16515 - Bossza-nova, sztár énekessel – Karrin Allyson koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=19010 - Bona-parti – Richard Bona koncertről

http://www.deol.hu/main.php?c=9705 - Újra Debrecenben Marcus Miller (előzetes)

http://www.deol.hu/main.php?c=9736 - Világszínvonalú muzsika, méltó fogadtatás – A Marcus Miller koncertről

http://www.deol.hu/main.php?c=19281 - Kreatív dzsessz – Branford Marsalis koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=21657 - Hölgykoszorú – Rhoda Scott koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=16122 - Szőke Carmen – Horgas Eszter és Al Di Meola koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=14431 - A színpadon Mike Stern! – Koncert előzetes

http://www.deol.hu/main.php?c=14369 - Újabb rocklegenda a Főnixben – Jethro Tull koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=14445 - Nosztalgiashow – igényes muzsika – Jethro Tull koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13326 - Teljes gőz, harmad ház – Status Quo koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13265 - Életfogytig rock’n’roll – Status Quo koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=8435 - Több mint 50 millió eladott lemezzel büszkélkedhet -  Bryan Adams koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=17235 - Rock and roll cirkusz – Lenny Kravitz koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=17324 - Felemás rock ünnep – Lenny Kravitz koncert után

http://www.deol.hu/main.php?c=18669 - Pink Floyd-pótló járat

http://www.deol.hu/main.php?c=14059 - Mikrobarázdákat szántva – Csányi Attila jazzszakértő, lemezgyűjtő

http://www.deol.hu/main.php?c=11037 - Asszony blues érzésből

http://www.deol.hu/main.php?c=11329 - Jazz-rock Borlaival – Juhász Gábor Trió és European Mantra koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13616 - Régi-új magyar zenék – Szalóki Ági Karády műsora + eFU/Szokolay-Hajnóczy-Kondor

http://www.deol.hu/main.php?c=11167 - Szabad zenei formák - Mezei Szilárd koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=11089 - Zongorista, komponista – Sárik Péter

http://www.deol.hu/main.php?c=10899 - Szűkített Balázs Elemér Group

http://www.deol.hu/main.php?c=10873 - Finom dzsessz-csemege – Oláh Szabolcs és barátai

http://www.deol.hu/main.php?c=10651 - Nemzedékek egymás között – Pecek Lakatos Trió

http://www.deol.hu/main.php?c=9536  - Elementáris szabad zene – Dél-Alföldi Szaxofon Együttes

http://www.deol.hu/main.php?c=9198 - Ifjú szaxofontitán  - Tóth Viktor koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=9118 - Másfél óra helyett két és fél - Csepregi Gyula Hip-Bop Band

http://www.deol.hu/main.php?c=9647 - Charlie Parker emlékére muzsikáltak – Ifj Szakcsi és zenekara

http://www.deol.hu/main.php?c=15266 - Egy bábszínház részesei vagyunk – Márkus Tibor: Bábszínház szvit

http://www.deol.hu/main.php?c=8484 - Branford Marsalis helyett a Transform Quintet oldalán  - Joey Calderazzo koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=8395 - Élő dzsesszduó és szóló csemege - Jean-Luc Ponty és Wolfgang Dauner koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=7313 - Megérinteni az eget - World Saxophone Quartet koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=16977 - Duke kavalkád – George Duke koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=13080 - Isten éltesse Zoli bácsit! – Gyarmati Zoltán 70. születésnapi koncertjéről

http://www.deol.hu/main.php?c=15316 - Dixieland veteránok Debrecenben – Molnár Dixieland Band

http://www.deol.hu/main.php?c=16903 - Dzsessz a szomszéd vár(os)ból – Artézis Trió

http://www.deol.hu/main.php?c=18331 - Brazil szőke - 38. Debreceni Jazznapok 2009 Eliane Elias

http://www.deol.hu/main.php?c=18290 - Fekete, fehér, öreg, fiatal - 38. Debreceni Jazznapok 2009 Benny Golson/Tóth Viktor

http://www.deol.hu/main.php?c=18195 - Színes, nőies dzsessznapok – 38. Debreceni Jazznapok 2009 előzetes

http://www.deol.hu/dbarch/10/28/10-28_14.pdf - Pontos játék, virtuozitás, örömzene - 37. Debreceni Jazznapok 2008

http://www.deol.hu/main.php?c=13820 - Minden dzsesszbe mártott est… - 37. Debreceni Jazznapok 2008 első nap

http://www.deol.hu/main.php?c=13861 - Egy fehér és egy fekete trió, hat sztár - 37. Debreceni Jazznapok 2008 harmadik nap

http://www.deol.hu/main.php?c=13739 - Hangüzenet – 37. Debreceni Jazznapok 2008 előzetes

http://www.deol.hu/main.php?c=10343 - Lengyel-magyar jazz felsőfokon – 36. Debreceni Jazznapok 2007 előzetes

http://www.deol.hu/main.php?c=10422 - Trombitába fújt lélek – Tomasz Stanko a 36. Debreceni Jazznapokon

http://www.deol.hu/main.php?c=10403 - Energikus, spirituális jazzmuzsika – Adam Pieronczyk a 36. Debreceni Jazznapokon

http://www.deol.hu/main.php?c=7847 - Missziót teljesített most is - 35. Debreceni Jazznapok 2006 beszámoló

http://www.deol.hu/main.php?c=7813 - A Nagy Alma most Debrecenben - 35. Debreceni Jazznapok 2006 előzetes

http://www.deol.hu/main.php?c=3124 - Gyökerek, profizmus, szín és lélek - 33. Debreceni Jazznapokon 2004 beszámoló

http://www.deol.hu/main.php?c=17844 - Transzmuzsika a Mitsoura-val – Cívis Korzó 2009

http://www.deol.hu/main.php?c=10047 - Etno, jazz és „kortárs parasztzene” – Cívis Korzó 2007 előzetes

http://www.deol.hu/main.php?c=10129 - Felemás visegrádi találkozó – Cívis Korzó 2007

http://www.deol.hu/main.php?c=10142 - Beindultunk – EFOTT 2007 Debrecen, első nap

http://www.deol.hu/main.php?c=17784 - Beindulva – Egy est alatt – Campus fesztivál első nap 2009

http://www.deol.hu/main.php?c=17214 - Motor-rock találkozók

http://www.deol.hu/main.php?c=11993 - Jó ska zene – Pannonia Allstars Ska Orchestra – Return of the Pannons

http://www.deol.hu/main.php?c=5882 - A Kodály-gyűjtésre hagyatkozva Balázs Elemér Group – Magyar népdalok

http://www.deol.hu/main.php?c=11819 - Kikapcsolódás – Relax – This Side Up!

http://www.deol.hu/main.php?c=12549 - Egy korszak lezárult – Djabe – Köszönjük Sipi! / Take on

http://www.deol.hu/main.php?c=10111 - Jazz-world-fusion koncertturné - Djabe - Message from the Road http://www.deol.hu/main.php?c=7426 - Zenével festett életképek - Djabe – Életképek

http://www.deol.hu/main.php?c=17705 - A bartóki hagyomány talaján – Kovács Ferenc My Roots (CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=17348 - Ötödik évszak Vivaldihoz – Horgas Eszter (CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=12147 - „Magunkat hordjuk egymásban” – Transform Quintet Each Others Children

http://www.deol.hu/main.php?c=15804 - Tüzes ritmusok, kedves dallamok – CimbaliBand: Feketetó (CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=21591 - Félelem nélkül, énekelve – Ghymes 2010. március 15. koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=16579 - Válságban szépet álmodó – Ghymes Álom bálom koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=12272 - Visszatekintés nosztalgia nélkül – 25 éves Ghymes koncertről

http://www.deol.hu/main.php?c=12158 - Népzenétől a folk-rock felé – Ghymes koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=5019 - Éghymese és költészet – Ghymes

http://www.deol.hu/main.php?c=8145 - Messze Repülnek – Ghymes - Messzerepülő

http://www.deol.hu/main.php?c=9092 - „Szeressétek a dalt…!” – Orbán Ferenc / Szélyes Margit koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=8612 - Ákos – Csendesen hangos dalok - Még közelebb (CD)

http://www.deol.hu/main.php?c=8488 - Debrecenből indult Ákos az idén (koncert)

http://www.deol.hu/main.php?c=10970 - Ákos – Még közelebb a kamerával (DVD)

http://www.deol.hu/main.php?c=9005 - Vérbő nemzeti rock – Kárpátia

http://www.deol.hu/dbarch/11/42/11-42_27.pdf - Ünnepre hangolva - Karácsonyi lemezek 2009

www.deol.hu/dbarch/06/29/06-29_10-11.pdf - Európa Kiadó koncert

http://www.deol.hu/main.php?c=6644 - Egy szülinap emlékére - Tankcsapda Élő Főnix DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=7107 - Úton a Paradicsomba - Nick Cave The Road To God Knows Where DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=6740 - A külsőségeket mellőzve - U2 Vertigo – Live DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=3726 - Színben, hangban, képben - Peter Gabriel Play DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=4765 - Muzsika, keleti hangzással átitatva - Jimmy Page & Robert Plant – No Quarter DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=21180 - Woodstock extrákkal – 40th Anniversary DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=16658 - Jarre világpremier – Jean Michel Jarre koncert elé

http://www.deol.hu/main.php?c=9589 - Korszerű is meg nem is – Jean Michel Jarre – Téo & Téa

http://www.deol.hu/main.php?c=15613 - Öreg rocker, nem vén rocker – Queen + Paul Rodgers – The Cosmos Rocks

http://www.deol.hu/main.php?c=18563 - Színes blues-rock mementó – Joe Bonamassa – The Ballad of John Henry

http://www.deol.hu/main.php?c=17857 - Rocklegendák együtt – Eric Clapton / Steve Winwood DVD

http://www.deol.hu/main.php?c=19252 - Útravaló zenei élmény – J.J.Cale – Roll On

http://www.deol.hu/main.php?c=19403 - Húzós amcsi rock délről – Lynyrd Skynyrd – God and Guns

http://www.deol.hu/main.php?c=11117 - Aranyló homokszemek – Robert Plant / Alison Krauss – Raising Sand

http://www.deol.hu/main.php?c=12977 - A harmadik – Portishead – Third

http://www.deol.hu/main.php?c=12742 - Funplex élmény – B-52’s

http://www.deol.hu/main.php?c=11417 - Újhullámos régi díva – Annie Lennox – Songs of Mass Destruction

http://www.deol.hu/main.php?c=7185 - Tekerőlanton is virtuóz - Blackmore’s Night - The Village Lanterne

http://www.deol.hu/main.php?c=7824 - Nem bűn, rock - Wolfmother

http://www.deol.hu/main.php?c=10418 - Törékeny rocker anyuka – Dolores O’Riordan – Are You Listening?

http://www.deol.hu/main.php?c=7495 - Ízletes és bőséges Chili-főzet - Red Hot Chilli Peppers – Stadium Arcadium

http://www.deol.hu/main.php?c=11330 - Unicum Mátészalkáról – Unicum Plus Band

http://www.deol.hu/main.php?c=8728 - Hangulatos elektronikus tangó - Gotan Project - Lunático

http://www.deol.hu/main.php?c=5397 - Újra vidáman – Beck – Guero

http://www.deol.hu/main.php?c=3008 - Másolásvédett keserédes - Maroon 5 - Songs About Jane

http://www.deol.hu/main.php?c=12295 - A crossover dívája – Sarah Brightman – Symphony

http://www.deol.hu/main.php?c=3196 - Éteri hang a háremben - Sarah Brightman – Harem

http://www.deol.hu/main.php?c=22279 - Egyszerűen blues – The Treadovershoes … All my life

http://www.deol.hu/main.php?c=15663 - A dzsessz hullámhosszán – JazzFM 96,8 Rádió

http://www.deol.hu/main.php?c=12685 - Szemérmetes Erzsók bűvkörében – Vojtina Bábszínház: A helység kalapácsa

http://www.deol.hu/main.php?c=20719 - Időutazás Debrecenben – A Gondy és Egey fényintézeti műhelyről könyvajánló

http://www.deol.hu/main.php?c=21313 - Nemzeti ünnep két síkon – Gyöngy péter (Motolla) márc. 15. kapcsán

http://www.deol.hu/main.php?c=12064 - Az összefogva győzni tudás szimbóluma – Jantyik Zsolt (PG csoport) márc. 15. kapcsán

http://www.deol.hu/main.php?c=12954 - Pódiumért, műhelyért egyesültek – PME 25 éves találkozó 2008.

http://www.deol.hu/main.php?c=16542 - Íjászok hagyományőrző viadala

http://www.deol.hu/main.php?c=11261 - Főszerepben a katana – Japán szamuráj és taiko dob show

http://shami.hu/1_from_me/press/11.htm - Lélek táncol a testben – Shámi (hastánc – 2001)

http://www.deol.hu/hb7/2009/11/hb7-2009-11.pdf - 18. oldalon: Bihar népdalai csokorban – Fellegzik az idő… Bencze Lászlóné dr Mező Judit sárréti gyűjtéseiből megjelent cd lemezről

http://www.dje.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=80:nem-hirdetni-gyakorolni&catid=41:cikkek&Itemid=79 – Nem hírdetni, gyakorolni – Debreceni Jóga Egyesület

Debreceni tüntetőkről (2006-tól) – politikai témák:

http://www.deol.hu/main.php?c=20198 - Radikalizmus és szélsőség – Duray Miklós Debrecenben 2010.01.13.

http://www.deol.hu/main.php?c=15226 - Magyarok Szövetsége Debrecenben is 2009.01.11.

http://www.deol.hu/main.php?c=15202 - Palesztin-magyar szolidaritás 2009. január 9.

Meg nem jelent beszámoló - 2008 január

http://www.deol.hu/main.php?c=10388 - Szeptember 8. - Árpád vérei Debrecenben

http://www.deol.hu/main.php?c=9866 - A fagyok után most a kánikula teszi próbára a tüntetőket (április-május)

http://www.deol.hu/main.php?c=9631 - Május 4. – Miniszterelnök, pártelnökként a közelben

http://www.deol.hu/main.php?c=9377 - 200. nap április 6.

http://www.deol.hu/main.php?c=9213 - Március 18.

http://www.deol.hu/main.php?c=9194 - Március 15.

http://www.deol.hu/main.php?c=9096 - Toroczkai László Debrecenben Március 2.

http://www.deol.hu/main.php?c=8899 - Február 8.

http://www.deol.hu/main.php?c=8814 - Január 27.

http://www.deol.hu/main.php?c=8747 - Január 20.

http://www.deol.hu/main.php?c=8724 - Január 17.

http://www.deol.hu/main.php?c=8677 - December 22-január 07.

http://www.deol.hu/main.php?c=8622 - December 21. – Fogy már a sötétség (Kerecseny-karácsony)

http://www.deol.hu/main.php?c=8610 - November második fele - December eleje

http://www.deol.hu/main.php?c=8303 - November közepéig

http://www.deol.hu/main.php?c=8239 - Október 27-30.

http://www.deol.hu/dbarch/08/35/08-35_17.pdf - Október 27-30.

http://www.deol.hu/main.php?c=8215 - Október 25-26.

http://www.deol.hu/main.php?c=8179 - Október 24.

http://www.deol.hu/main.php?c=8166 - Október 23.

http://www.deol.hu/dbarch/08/33/08-33_09.pdf - Egy hónapos összefoglaló (október 16.-ig)

http://www.deol.hu/main.php?c=8097 - Október 6-12.-ig

http://www.deol.hu/main.php?c=8049 - Szeptember 29-október 5-ig

http://www.deol.hu/main.php?c=8005 - Szeptember 28. csütörtök

http://www.deol.hu/main.php?c=7981 - Szeptember 26. kedd

http://www.deol.hu/main.php?c=7970 - Szeptember 25. hétfő

http://www.deol.hu/main.php?c=7957 - Szeptember 24. vasárnap

http://www.deol.hu/main.php?c=7950 - Szeptember 23. szombat

http://www.deol.hu/main.php?c=7944 - Szeptember 22. péntek

http://www.deol.hu/main.php?c=7933 - Szeptember 21. csütörtök

http://www.deol.hu/main.php?c=7919 - Szeptember 19. kedd

http://www.deol.hu/main.php?c=7907 - Szeptember 18. hétfő

http://www.deol.hu/dbarch/08/29/08-29_05.pdf - Szeptember 20. összefoglaló az első napról.